^

Dave Langley en Nico Pals, de oprichters van MyWords MyStory, willen het voor iedereen mogelijk maken om zijn of haar levensverhaal vast te leggen. Hoe mooi zou het zijn wanneer iedere familie de levensverhalen uit eerste hand bewaart. Sommigen proberen zelf hun verhaal op te schrijven maar dat is tijdrovend en best lastig. Sommigen betalen een schrijver maar dat blijkt al gauw een paar duizend euro te kosten.

Daarom hebben wij MyWords MyStory opgericht, zodat het voor iedereen makkelijk en betaalbaar wordt.

Dave Langley
Mijn grootouders kwamen uit Engeland, Ierland en Oostenrijk maar ik weet helaas veel te weinig over hun ervaringen, drijfveren en opgedane wijsheid. Hoe ouder ik word hoe boeiender ik de persoonlijke levensverhalen van mijn familie en schoonfamilie vind. Die moeten bewaard blijven voor mijn kinderen en hun kinderen. Met MyWords MyStory wil ik iedereen de kans geven om hun eigen verhaal in hun eigen woorden vast te leggen. En te delen met familie en vrienden.

Nico Pals
Mijn vader zou onlangs honderd jaar zijn geworden. Van bepaalde periodes uit zijn leven weet ik eigenlijk heel weinig. Zo begon hij pas de laatste jaren over zijn ervaringen in “de oorlog” te vertellen. Wel heb ik nog wat brieven van hem die hij in die tijd aan mijn moeder schreef. Ik zou graag een biografie van hem willen hebben, maar daar is het nu te laat voor.

Onze kernwaarden zijn:

  • Toegankelijk: Het moet voor iedereen mogelijk zijn om een levensverhaal vast te leggen. Door efficiënt te werk te gaan proberen we de prijs laag te houden.
  • Betrouwbaar: Je kunt op ons rekenen.
  • Authentiek: Jouw eigen woorden zijn belangrijker dan door een schrijver bedacht mooie proza.
  • Respect: We beseffen dat het spannend is om een eigen biografie te maken en we hebben oprecht interesse in jouw verhaal.